Các thôn trong xã đang thực hiện đặt chậu hoa trên hành lang các trục đường giao thông nông thôn
Ngày 14/08/2023

Cùng với các nhiệm vụ thực hiện trong giai đoạn xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu, địa phương đang tập trung thực hiện đảm bảo các tiêu chí đặt ra, một trọng nhưng bước đột phá trong xây dựng cảnh quan nông thôn là xây dưng các tuyến đường hoa tạo cảnh quan môi trường và nét đẹp một miền quê, Hiện nay các tuyến đường cuả thôn Hưng Đạo, thôn Sơn Trung, Thôn Thái Hòa, thôn Tân Đông được Ban lãnh thôn xúc tiến với hình thức xã hội hóa để mua chậu hoa. trong thời gian tới cùng với sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền xã, thôn và sự ủng hộ của nhân dân chắc chắn sẽ có nhiều tuyến đường trong xã thực hiện tạo nên một cảnh quan đẹp của diện mạo nông thôn mới.

Media/192_BinhDinh/FolderFunc/202308/Images/z4563059803381-af6062acd0bc175b3f913af1d1103140-20230814020120-e.jpg
Media/192_BinhDinh/FolderFunc/202308/Images/z4563059804671-b3479ca9afe1999f34c3404984862602-20230814020120-e.jpg
Media/192_BinhDinh/FolderFunc/202308/Images/z4598894420494-8e0b7bfb60ffd444509bc1e99ae25d37-20230814020119-e.jpg
Media/192_BinhDinh/FolderFunc/202308/Images/z4598891941015-dc649c7f1e5f2a44b46c2f854f2b5eac-20230814020118-e.jpg
Media/192_BinhDinh/FolderFunc/202308/Images/z4579727740612-c0ecab054eb46ad88b044e9d9efe1b6e-20230814020118-e.jpg

 


Tổng lượt xem bài viết là: 105
Tổng số điểm của bài viết là: 54 trong 54 đánh giá
Bạn đánh giá:
Tin tức khác