Đoàn công tác của Lãnh đạo TT huyện ủy về kiểm tra việc chuẩn bị cho lễ ra mắt "Chính quyền thân thiện vì nhân dân phục vụ" tại xã Bình Định
Ngày 15/09/2023

Media/192_BinhDinh/FolderFunc/202309/Images/huyen-ve-kt-chinh-quyen-tt-20230915091421-e.jpg
Media/192_BinhDinh/FolderFunc/202309/Images/huyen-ve-kt-chinh-quyen-tt-3-20230915091422-e.jpg
Media/192_BinhDinh/FolderFunc/202309/Images/huyen-ve-kt-chinh-quyen-tt-2-20230915091422-e.jpg

 


Tổng lượt xem bài viết là: 77
Tổng số điểm của bài viết là: 56 trong 56 đánh giá
Bạn đánh giá:
Tin tức khác