Đoàn công tác của tỉnh ủy – UBND tỉnh Yên Bái về thăm và làm việc với địa phương xã Bình Định
Ngày 05/05/2023

Vừa qua đoàn công tác của tỉnh ủy – UBND tỉnh Yên Bái về thăm và làm việc với địa phương xã Bình Định trong quá trình xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu.

Media/192_BinhDinh/FolderFunc/202305/Images/6-20230505031953-e.jpg
Media/192_BinhDinh/FolderFunc/202305/Images/5-20230505031953-e.jpg
Media/192_BinhDinh/FolderFunc/202305/Images/4-20230505031952-e.jpg
Media/192_BinhDinh/FolderFunc/202305/Images/3-20230505031952-e.jpg

 


Tổng lượt xem bài viết là: 58
Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Bạn đánh giá:
Tin tức khác