Đoàn công tác tỉnh Thái Nguyên, thăm và làm việc tại xã Bình Định
Ngày 12/05/2023

Media/192_BinhDinh/FolderFunc/202305/Images/11-20230512040800-e.jpg
Media/192_BinhDinh/FolderFunc/202305/Images/10-20230512040800-e.jpg
Media/192_BinhDinh/FolderFunc/202305/Images/9-20230512040800-e.jpg
Media/192_BinhDinh/FolderFunc/202305/Images/8-20230512040800-e.jpg
Media/192_BinhDinh/FolderFunc/202305/Images/7-20230512040800-e.jpg
Media/192_BinhDinh/FolderFunc/202305/Images/6-20230512040759-e.jpg
Media/192_BinhDinh/FolderFunc/202305/Images/5-20230512040801-e.jpg
Media/192_BinhDinh/FolderFunc/202305/Images/4-20230512040759-e.jpg
Media/192_BinhDinh/FolderFunc/202305/Images/3-20230512040800-e.jpg
Media/192_BinhDinh/FolderFunc/202305/Images/2-20230512040800-e.jpg
Media/192_BinhDinh/FolderFunc/202305/Images/1-20230512040759-e.jpg

 


Tổng lượt xem bài viết là: 34
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Bạn đánh giá:
Tin tức khác