05/08/2021
Sáng ngày 03/8/2021 tại hội trường UBND xã đã khai mạc kỳ họp thứ hai HĐND xã NK 2021-2026
21/06/2021
Sáng ngày 18/6/2021 HĐND xã Bình Định khai mạc kỳ họp thứ nhất nk 2021-2026