Hội người cao tuổi xã Bình Định liên hoan văn nghệ nhân dịp tổ chức tổng kết công tác hội năm 2023
Ngày 09/10/2023

Media/192_BinhDinh/FolderFunc/202310/Images/tk-3-20231009084414-e.jpg
Media/192_BinhDinh/FolderFunc/202310/Images/tk-2-20231009084414-e.jpg
Media/192_BinhDinh/FolderFunc/202310/Images/tk-1-20231009084413-e.jpg

 


Tổng lượt xem bài viết là: 42
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Bạn đánh giá:
Tin tức khác