Kỳ họp thứ hai HĐND xã
Ngày 05/08/2021

Sáng ngày 03/8/2021 tại hội trường UBND xã đã khai mạc kỳ họp thứ hai HĐND xã NK 2021-2026

Media/192_BinhDinh/FolderFunc/202108/Images/z2663435835527-f4d39323110e02222ab44086542bd023-20210805040244-e.jpg
Media/192_BinhDinh/FolderFunc/202108/Images/z2663435828964-3117b25b8200c5007408603e49e4324f-20210805040243-e.jpg
Media/192_BinhDinh/FolderFunc/202108/Images/z2663435817578-5fa836d5712aba8e8e138dcbb92b0102-20210805040243-e.jpg
Media/192_BinhDinh/FolderFunc/202108/Images/z2663435817176-824507f1a182a41aacaf11cc00a7327a-20210805040244-e.jpg
Media/192_BinhDinh/FolderFunc/202108/Images/z2663435816356-26e00772e48d8e74f6471950073cd47f-20210805040243-e.jpg
Media/192_BinhDinh/FolderFunc/202108/Images/z2663435776556-19f8f237c120830034c2b3504243a54c-20210805040243-e.jpg

 

Tin liên quan