Lãnh đạo địa phương gặp mặt các Ban công tác của Đảng
Ngày 19/10/2023

Media/192_BinhDinh/FolderFunc/202310/Images/z4788329729730-afe390c1f977f3eb0d2feb63dba1e320-20231019095639-e.jpg
Media/192_BinhDinh/FolderFunc/202310/Images/z4788325835438-e233e63f99f5753d1fbcffdc16047426-20231019095639-e.jpg
Media/192_BinhDinh/FolderFunc/202310/Images/z4788325799850-e626e8cc2f61a901fdab8fb69d88a4d7-20231019095638-e.jpg

 


Tổng lượt xem bài viết là: 41
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Bạn đánh giá:
Tin tức khác