Lãnh đạo xã gặp mặt, động viên Hội người cao tuổi nhân kỷ niệm ngày Quốc tế Người cao tuổi 1/10
Ngày 03/10/2023

Media/192_BinhDinh/FolderFunc/202310/Images/1-10-3-20231003084917-e.jpg
Media/192_BinhDinh/FolderFunc/202310/Images/1-10-2-20231003084918-e.jpg
Media/192_BinhDinh/FolderFunc/202310/Images/1-10-1-20231003084919-e.jpg

 


Tổng lượt xem bài viết là: 79
Tổng số điểm của bài viết là: 2 trong 2 đánh giá
Bạn đánh giá:
Tin tức khác