1. Đảng Ủy
  • Trần Tuấn sỹ

   Chức vụ: Bí thư Đảng ủy

   SĐT: 0945929764

  • Lê Văn Triều

   Chức vụ: Phó bí thư Đảng ủy

   SĐT: 0943994157

  Hội đồng nhân dân
  • Trần Tuấn sỹ

   Chức vụ: Bí thư đảng ủy, CT HĐND

   SĐT: 0645929764

  • Trần Văn Huyên

   Chức vụ: Phó chủ tịch HĐND

   SĐT: 0946222388

  Ủy ban nhân dân
  • Bùi Ngọc Trìu

   Chức vụ: Chủ tịch UBND xã

   SĐT: 0975214286

  • Bùi Tấn Yên

   Chức vụ: Phó CT UBND xã

   SĐT: 0358444846

  1. Ủy ban Mặt trận TQVN
   • Trần Xuân Bộc

    Chức vụ: CT MTTQ

    SĐT: 0369856369

  2. Hội Nông dân
   • Nguyễn Tiến Du

    Chức vụ: Chủ tịch Hội nông dân

    SĐT: 0968190882

  3. Hội Phụ nữ
   • Bùi Thị Thơm

    Chức vụ: Chủ tịch hội PN xã

    SĐT: 0983535331

  4. Đoàn Thanh niên
   • Bùi Thị Hoa

    Chức vụ: Bí thư Đoàn TN

    SĐT: 0984333084

  5. Hội CCB
   • Bùi Văn Bính

    Chức vụ: Chủ tịch hội CCB

    SĐT: 0846866086

  6. Hội người cao tuổi
   • Nguyễn Quý Quân

    Chức vụ: Chủ tịch hội NCT

    SĐT: 0383107423

  7. Công an
   • Nguyễn Xuân Vương

    Chức vụ: Trưởng công an xã

    SĐT: 0975214286

   1. Quân sự
    • Trần Đức Thuận

     Chức vụ: Xã đội trưởng

     SĐT: 0967472398

   2. Văn hóa – Thể thao
    • Bùi Văn Quang

     Chức vụ: Công chức Văn hóa xã

     SĐT: 0977783334

   3. Tư pháp – hộ tịch
    • Bùi Văn Trang

     Chức vụ: Công chức Tư pháp, hộ tịch

     SĐT: 0904780191

   4. Tài chính – kế toán
    • Lê thị Thu Hương

     Chức vụ: Công chức Tài chính – kế toán

     SĐT: 0904363258

   5. Văn phòng – thống kê
    • Nguyễn Văn Bình

     Chức vụ: Công chức văn phòng – thống kê

     SĐT: 0902163713

    • Đinh Công Minh

     Chức vụ: Văn phòng Đảng Ủy

     SĐT: 0973888032

   6. Thương binh - xã hội
    • Bùi Văn Bằng

     Chức vụ: Công chức Lao động-TBXH

     SĐT: 0962051559

   7. Địa chính - xây dựng
    • Trần Xuân Kình

     Chức vụ: Công chức Địa chính xã

     SĐT: 0912150188

   8. Trạm y tế
    • Bùi Thị Nhung

     Chức vụ: Trưởng trạm Y tế xã

     SĐT: 0967472398

    1. Thôn Hòa Bình
     • Đỗ Xuân lục

      Chức vụ: Trưởng Thôn

      SĐT: 0989055511

     1. Thôn Trần Phú
      • Bùi Văn Luyên

       Chức vụ: Trưởng thôn

     2. Thôn Ái Quốc
      • Bùi Văn Vang

       Chức vụ: Trưởng thôn

       SĐT: 0904142167

     3. Thôn Sơn Trung
      • Nguyễn Văn Thấm

       Chức vụ: Trưởng thôn

       SĐT: 0833474222

     4. Thôn Công Bình
      • Bùi Xuân Bản

       Chức vụ: Trưởng thôn

     5. Thôn Thái Hòa
      • Lê Đức Tuệ

       Chức vụ: Trưởng thôn

       SĐT: 0977747984

     6. Thôn Hưng Đạo
      • Bùi Xuân Bình

       Chức vụ: Trưởng thôn

       SĐT: 0374113328

     7. Thôn Tân Đông
      • Lê Văn Thủy

       Chức vụ: Trưởng thôn

       SĐT: 0379458733

     8. Trường THCS
      • Chưa cập nhật dữ liệu

     9. Trường Tiểu học
      • Chưa cập nhật dữ liệu

     10. Trường Mầm Non
      • Chưa cập nhật dữ liệu