Tin kinh tế
24/07/2023
UBND xã Bình Định biểu dương khen thưởng đột xuất những hộ gia đình tiêu biểu trong phong trào hiến đất làm đường giao thông 6 tháng đầu năm 2023
22/05/2023
Xuất phát từ nhu cầu công việc tại địa phương lúc nông nhàn. Cơ sở mây đan Thanh Loan tại thôn Trần Phú Xã Bình Định chuyên đan mây xuất khẩu. mấy năm gần đây cơ sở đã nắm bắt thị trường liên hệ với công ty lớn để gia công đan mây xuất khẩu. Đây có thể coi là công việc khá ổn định thu nhập bình quân từ 100.000 đến 120.000/ ngày phù hợp với người lao động có sức khỏe bình thường. Hiện nay cơ sở đang duy trì với số nhân công từ 20 đến 30 người làm thường xuyên. Trong thời gian tới cơ sở sẽ mở rộng thu hút nhiều lao động tạo công việc cho lao động tại địa phương.
05/05/2023
Từ ngày 3- 5/5/2023 Toàn bộ diện tích lúa của HTX Bình Định đã được phun thuốc BVTV phòng trừ sâu bệnh hại.
24/04/2023
Đưng trước diễn biến của tình hình sâu bệnh hại lúa hiện nay, BQT Hợp tác xã NN = DV xã BÌnh Định đã có văn bản chỉ đạo đợt phòng trừ bệnh đao ôn và một số đối tượng sâu bệnh hại lúa.