Văn bản pháp quy xã
09/05/2023
Đứng trước diễn biến của tình hình sâu bệnh hại lúa hiện nay, ngày 9/5/2023 HTX DV – NN xã Bình Định triển khai đợt phòng trừ bệnh đạo ôn và các đối tượng sâu bệnh hại lúa.